Pożyczka

Mikropożyczka

Status

Nieaktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa
Kwota do
100 tys. zł

Uwaga! Nabór zakończony

Informacje ogólne


Do 50% wartości pożyczki można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego (wydatki na część obrotową muszą być bezpośrednio związane z realizowaną z pożyczki inwestycją).

Inwestycja realizowana z Mikropożyczki musi być zrealizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej o projekcie tutaj.

Oprocentowanie stałe: 8,22%–8,62%

Oprocentowanie preferencyjne: 3,81%–7,62% 

Okres spłaty: 6,5 lat

Karencja w spłacie rat kapitałowych: 6 miesięcy

Prowizja: Brak prowizji

Kwota pożyczki: do 100 000 zł

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

Dla przedsiębiorstw działających do 24 miesięcy i wykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 11,62%.

 

Na co możesz otrzymać unijną Mikropożyczkę?

Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych:

 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych przedsiębiorstwa
 • przechodzenie na nowe rynki produktowe

Inwestycje finansowane z Mikropożyczki muszą być realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwaga! Dysponujemy jeszcze ostatnimi środkami w wysokości ok. 200 tys. zł na Mikropożyczki. Zainteresowanych ofertą przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udostępnią dokumenty do uzupełnienia.

Nabór wniosków został zakończony 31 maja 2023 r.

UWAGA!  Przeczytaj Komunikat dot. składania wniosków pożyczkowych

Dokumenty pożyczkowe (Zał 4 i 4a – Tabele finansowe) zostały zmienione 15 maja 2023. Wypełniając dokumenty upewnij się, że posiadasz aktualną wersję.

MIKROPOŻYCZKA – WYMAGANE DOKUMENTY

 

Pobierz komplet dokumentów (.zip)

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku. Lista znajduje się w części E wniosku o pożyczkę (na końcu – za Oświadczeniami).

 

Dodatkowe dokumenty: 

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Pobierz zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

 

Sprawdź: Tabela opłat, prowizji i oprocentowania

Formy zabezpieczenia pożyczki K-PFP

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich
  (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 3 – Upoważnienie do BIG InfoMonitor).

Obszary preferencji – Mikropożyczka do 100 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw

3,81% – inwestycje w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata
7,62% – inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji (sprawdź – klik)

UWAGA
Dla przedsiębiorstw działających do 24 miesięcy, ale wykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 11,62%.

Na czym polegają preferencje:

 • wydłużenie okresu spłaty
 • wydłużenie karencji w spłacie pożyczki

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest zaliczkowo lub na podstawie przedstawionych przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Uwaga! Rozliczenie pożyczki odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa