Pożyczki

Pożyczki na inwestycje i rozwój (RPO)

Pożyczki inwestycyjne KPFP

Pożyczki na założenie firmy (EFS)

 

 

Projekty

Pożyczki dla Przedsiębiorczych

REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników.

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału pożyczkowego