Pożyczka

Pożyczka inwestycyjna K-PFP

Status

Aktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
do 300 tys. zł

Informacje ogólne

Pożyczka inwestycyjna K-PFP to pożyczka dla mikro, małych i średnich firm z województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Oprocentowanie:
  • 6,28%-6,68% dla firm działających powyżej 24 miesięcy
  • 9,68% – dla firm działających do 24 miesięcy
   (dla przedsiębiorstw ubiegających się o pożyczkę w K-PFP, działających do 24 miesięcy oprocentowanie wynosi 9,68%)
 • Okres spłaty: do 5 lat
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 3 miesięcy
 • Prowizja: 2%
 • Kwota pożyczki: do 300 000 zł (dla firm działających do 24 miesięcy: 70 000 zł)

Pożyczka inwestycyjna K-PFP może być przeznaczona na finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwie, w tym na zakup lokalu użytkowego na potrzeby działalności gospodarczej (niemożliwe jest finansowanie zakupu lokalu z przeznaczeniem na wynajem/dzierżawę lub inny podobny stosunek prawny).

Udział pożyczki w finansowaniu zakupu lokalu użytkowego może wynieść maksymalnie 50% wartości nabywanej nieruchomości i nie więcej niż 125 tys. zł.
Pozostałe 50% nabywanej nieruchomości stanowi wkład własny przedsiębiorstwa (udokumentowany przed uruchomieniem pożyczki)

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę załączników: Oświadczenie majątkowe oraz Upoważnienie do BIG InfoMonitor)

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest zaliczkowo lub na podstawie przedstawionych przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Uwaga! Rozliczenie pożyczki odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa