Pożyczka

Pożyczka inwestycyjna K-PFP

Status

Aktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
do 250 tys. zł

Informacje ogólne

Pożyczka inwestycyjna K-PFP to pożyczka dla mikro, małych i średnich firm z województwa kujawsko-pomorskiego.

Oprocentowanie:

  • 8,37%-9,82% – dla firm działających powyżej 24 miesięcy
  • 11,62% – dla firm działających do 24 miesięcy

Okres spłaty: do 5 lat

Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 3 miesięcy

Prowizja: 1,5%

Kwota pożyczki: do 250 000 zł (dla firm działających do 24 miesięcy: 70 000 zł)

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

Pożyczka inwestycyjna K-PFP może być przeznaczona na finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwie, w tym na zakup lokalu użytkowego na potrzeby działalności gospodarczej (niemożliwe jest finansowanie zakupu lokalu z przeznaczeniem na wynajem/dzierżawę lub inny podobny stosunek prawny).

Udział pożyczki w finansowaniu zakupu lokalu użytkowego może wynieść maksymalnie 50% wartości nabywanej nieruchomości
i nie więcej niż 125 tys. zł.
Pozostałe 50% nabywanej nieruchomości stanowi wkład własny przedsiębiorstwa (udokumentowany przed uruchomieniem pożyczki)

Formy zabezpieczenia pożyczki K-PFP

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

  • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
  • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
  • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
  • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

  • weksel in blanco

oraz

  • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich
    (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 3 – Upoważnienie do BIG InfoMonitor).

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest zaliczkowo lub na podstawie przedstawionych przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Uwaga! Rozliczenie pożyczki odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa