Pożyczka

Pożyczka obrotowa K-PFP

Status

Aktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
do 120 tys. zł

Informacje ogólne

  

Pożyczka dla firm sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego.

Oprocentowanie:

 • 9,82% – dla firm działających powyżej 24 miesięcy
 • 11,62% – dla firm działających do 24 miesięcy

Okres spłaty: do 2 lat

Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 3 miesięcy

Prowizja: 1,5%

Kwota pożyczki: 120 000 zł (dla firm działających do 24 miesięcy: 40 000 zł)

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

Przeznaczenie pożyczki obrotowej K-PFP – finansowanie przedsięwzięć wspomagających bieżącą płynność finansową firm, m.in:

 • zakup surowców i towarów handlowych;
 • spłatę zobowiązań handlowych;
 • koszty stałe i bieżące firmy: koszty reklamy, promocji, koszty najmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty obsługi i utrzymania strony internetowej;
 • koszty obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencję, itp.

Uwaga! Dokumenty pożyczkowe (Zał. nr 4/Zał. nr 4a) uległy zmianie 21.02.2023. Wypełniając dokumenty upewnij się, że posiadasz aktualną wersję.

Dokumenty pożyczkowe (Zał 4 i 4a – Tabele finansowe) zostały zmienione 15 maja 2023. Wypełniając dokumenty upewnij się, że posiadasz aktualną wersję.

WYMAGANE DOKUMENTY

Pobierz komplet dokumentów (.zip)

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku – Zał. nr 1.

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Pobierz zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

Formy zabezpieczenia pożyczki K-PFP

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich
  (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 3 – Upoważnienie do BIG InfoMonitor).

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest zaliczkowo lub na podstawie przedstawionych przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Uwaga! Rozliczenie pożyczki odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa