Szukaj
Close this search box.

Czas trwania przedsiębiorstwa

Czas trwania przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności jest liczony:

  • dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG
  • dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki
  • dla spółek kapitałowych – od daty zawarcia umowy spółki
  • dla pozostałych spółek handlowych – od daty rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym KRS
  • dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS
  • dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty rejestracji w odpowiednim rejestrze, w zależności od konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa zagranicznego.

Przekształcenie lub zmiana formy prawnej traktowana jest jako kontynuacja dotychczas prowadzonej działalności, a nie rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej. Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się do okresu prowadzenia działalności.