Komunikat dot. składania wniosków pożyczkowych

13 września 2021

Zdjęcie przedstawiające dokumenty pożyczkowe

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie ofertą Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, przypominamy firmom starającym się o pożyczkę o konieczności składania do biur K-PFP Sp. z o.o. kompletnych dokumentów pożyczkowych, co znacząco przyspieszy proces starania się o pożyczkę. Jednocześnie informujemy, że środki finansowe realizowanej aktualnie perspektywy unijnej, z których pochodzą pieniądze na pożyczki udzielane obecnie przez K-PFP Sp. z o.o., będą do dyspozycji przedsiębiorców tylko do 2023 r.

 

Kompletne dokumenty pożyczkowe to:

– wypełniony i podpisany wniosek o pożyczkę (do pobrania z naszej strony www)

– wypełnione i podpisane załączniki (do pobrania z naszej strony www)

dokumenty i formularze widniejące na Liście wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku (Lista znajduje się na końcu Wniosku o pożyczkę – za Oświadczeniami – część E Wniosku lub stanowi Załącznik nr 1)

Prosimy o upewnienie się, że wraz z wnioskiem składane są wszystkie wymagane załączniki, dokumenty i formularze, oraz że wypełnione zostały wszystkie wymagane rubryki, w tym odpowiedzi typu TAK/NIE.

 

Dostarczanie do biur K-PFP niekompletnych dokumentów pożyczkowych przedłuża proces starania się o pożyczkę oraz czas oczekiwania na decyzje Funduszu o udzieleniu pożyczki.

Niekompletne wnioski, które nie zostaną uzupełnione w regulaminowym terminie 7 dni roboczych, będą pozostawiane bez dalszego rozpatrzenia.

Zwracamy również uwagę na fakt, iż informacje w formularzach powinny być pełne i zgodne ze stanem faktycznym. Wszystkie dokumenty wymagane w procesie ubiegania się o pożyczkę unijną składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Prosimy także o staranne wypełnianie wniosków, aby zapobiec problemom z rozczytaniem lub błędnego odczytania informacji podawanych we wnioskach i załącznikach. W związku z tym przypominamy, że istnieje możliwość wypełnienia wniosku na komputerze (wypełniony na komputerze wniosek należy wydrukować i podpisać).

 

Aktualności
Regionalny Fundusz Szkoleniowy w dwóch perspektywach finansowych. Konferencja w Toruniu 11 grudnia 2023 r.

Konferencja „Regionalny Fundusz Szkoleniowy w dwóch perspektywach finansowych”

Jako partner w projekcie, serdecznie zachęcamy do udziału.

Aktualności

1 grudnia 2023

Pożyczka z premią – koniec naboru wniosków

Aktualności

30 listopada 2023

Hybrydowe Szkolenie Enterprise Europe Network 6-7 grudnia 2023 r. Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie. Szkolenie on-site (6.12) i on-line (7.12)

Szkolenie: „Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”

eventy, Toruń

28 listopada 2023