Szukaj
Close this search box.

Komunikat dot. składania wniosków pożyczkowych

13 września 2021

Zdjęcie przedstawiające dokumenty pożyczkowe

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie ofertą Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, przypominamy firmom starającym się o pożyczkę o konieczności składania do biur K-PFP Sp. z o.o. kompletnych dokumentów pożyczkowych, co znacząco przyspieszy proces starania się o pożyczkę. Jednocześnie informujemy, że środki finansowe realizowanej aktualnie perspektywy unijnej, z których pochodzą pieniądze na pożyczki udzielane obecnie przez K-PFP Sp. z o.o., będą do dyspozycji przedsiębiorców tylko do 2023 r.

 

Kompletne dokumenty pożyczkowe to:

– wypełniony i podpisany wniosek o pożyczkę (do pobrania z naszej strony www)

– wypełnione i podpisane załączniki (do pobrania z naszej strony www)

dokumenty i formularze widniejące na Liście wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku (Lista znajduje się na końcu Wniosku o pożyczkę – za Oświadczeniami – część E Wniosku lub stanowi Załącznik nr 1)

Prosimy o upewnienie się, że wraz z wnioskiem składane są wszystkie wymagane załączniki, dokumenty i formularze, oraz że wypełnione zostały wszystkie wymagane rubryki, w tym odpowiedzi typu TAK/NIE.

 

Dostarczanie do biur K-PFP niekompletnych dokumentów pożyczkowych przedłuża proces starania się o pożyczkę oraz czas oczekiwania na decyzje Funduszu o udzieleniu pożyczki.

Niekompletne wnioski, które nie zostaną uzupełnione w regulaminowym terminie 7 dni roboczych, będą pozostawiane bez dalszego rozpatrzenia.

Zwracamy również uwagę na fakt, iż informacje w formularzach powinny być pełne i zgodne ze stanem faktycznym. Wszystkie dokumenty wymagane w procesie ubiegania się o pożyczkę unijną składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Prosimy także o staranne wypełnianie wniosków, aby zapobiec problemom z rozczytaniem lub błędnego odczytania informacji podawanych we wnioskach i załącznikach. W związku z tym przypominamy, że istnieje możliwość wypełnienia wniosku na komputerze (wypełniony na komputerze wniosek należy wydrukować i podpisać).

 

Aktualności

Webinarium: Dotacje unijne i pożyczki dla przedsiębiorstw z branż: hotelarstwo i gastronomia, turystyka i kultura

Bezpłatne webinarium odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2024 r.

Aktualności

23 kwietnia 2024

Praca biur K-PFP 2 maja

Biura w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku, biuro przy ul. Chełmińskiej w Toruniu i biura RIP będą zamknięte.

Aktualności

17 kwietnia 2024

Zdjęcie przedstawia posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społęcznego

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

W posiedzeniu 16 kwietnia 2024 r. wzięła udział Prezes K-PFP, Agnieszka Wasita.

Aktualności

17 kwietnia 2024