fbpx
Thumbnail
Date

Mikropożyczka – nabór wniosków do 31 maja

Nabór wniosków na Mikropożyczkę (pożyczkę inwestycyjno-obrotową do 100 tys. zł, przeznaczoną dla mikroprzedsiębiorstw działających krócej niż 5 lat) zostanie zakończony 31 maja 2023 r. lub w momencie wyczerpania dostępnych środków.

Zainteresowanych tą ofertą przedsiębiorców zachęcamy do wypełniania wniosków pożyczkowych i dostarczania ich do naszych biur. Uwaga! Pierwszeństwo mają wnioski kompletne, tj. dostarczone z wszystkimi potrzebnymi dokumentami.

Środki na Mikropożyczki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Menadżerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tej pory Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy podpisał już 570 umów na Mikropożyczkę z przedsiębiorcami z województwa kujawsko-pomorskiego.