Category Archives: Aktualności

Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa dla uczestników projektu “Pożyczki dla Przedsiębiorczych”

Informujemy, iż zbliża się koniec możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa dla uczestników projektu „Pożyczki dla przedsiębiorczych" 6.2 POKL. Już tylko do 21 grudnia 2015 roku osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły otrzymać pomoc w przygotowaniu dokumentacji, w tym wniosku o pożyczkę z biznes planem i prognozami finansowymi. Usługi doradcze realizuje na zlecenie KPFP…
więcej

Ogłoszenie o konkursie nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2015 oraz nr 2/JEREMIE/RPOWK-P/2015

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE na podstawie umowy nr WPW.II.3043-319-600/2010 w dniu 23.11.2015 r. ogłosił dwa konkursy na wybór Pośredników Finansowych realizujących zadanie celowe pn. „Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału” w postaci wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE Regionalnego…
więcej

Miejsce na twój biznes w Toruniu

Kilka dni wcześniej bydgoscy, a od 23 października również przedsiębiorcy z Torunia zyskali możliwość korzystania z biur w ramach Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości KPFP. W Inkubatorze funkcjonują już pierwsze firmy, a nabór jest otwarty. (więcej…)
więcej

Inkubator w Bydgoszczy otwarty

W mieście nad Brdą ruszył Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości KPFP. Przedsiębiorcy znajdą tam m.in 12 biur, które mogą wykorzystać do realizowania swoich przedsięwzięć. (więcej…)
więcej