Informacja dla Grantobiorców dot. zaświadczeń z US i ZUS

16 listopada 2020

Granty na kapitał obrotowy

Informacja dotyczy projektu: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Wśród dokumentów do podpisania Umowy Wnioskodawcy proszeni są o przedłożenie:

  1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa potwierdzającego niezaleganie z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu tj. 30.07.2020 r.
  2. Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa potwierdzającego niezaleganie z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu tj. 30.07.2020 r.

Aby ułatwić Państwu zdobycie dokumentów potwierdzających brak wystąpienia zaległości przyjęliśmy, iż może to być inny dokument wystawiony przez ZUS/Urząd Skarbowy potwierdzający stan Państwa konta na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu tj. 30.07.2020 r.

 

Zgodnie z przepisami prawa, są Państwo uprawnieni do tego, aby żądać zarówno od ZUS jak i od US wydania zaświadczenia o niezaleganiu według stanu na konkretny, wskazany przez Państwa dzień. Podstawą prawną do kierowania do ww. organów takiego żądania są przepisy art. 180, art. 217–219 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie bowiem z tymi przepisami, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

 

Z doświadczenia Wnioskodawców wiemy, że w przypadku gdy ZUS nie wystawi zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa na wskazaną przez Wnioskodawcę datę, można poprosić o wydanie rozliczenia konta Wnioskodawcy na wskazany dzień (tj. 31.12.2019 lub 30.07.2020).

W przypadku Urzędu Skarbowego znacznie sprawniej można otrzymać Zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa na dzień 31.12.2019 r.

Aktualności
videorozmowa

Webinarium: „Europejskie wsparcie dla firm. Wsparcie dla firm branży gastronomia i hotelarstwo oraz turystyka i kultura – II nabór”

Webinar odbędzie się 12 lipca.

Aktualności, eventy, Włocławek

8 lipca 2024

Ogłoszenie o pracę: Pracownik recepcji (Bydgoszcz)

Na dokumenty rekrutacyjne czekamy do 22 lipca.

Aktualności, Bydgoszcz, praca

1 lipca 2024

Ogłoszenie o pracę: Księgowa / Księgowy

Praca na pełen etat w Toruniu.

Aktualności, praca, Toruń

1 lipca 2024