Szukaj
Close this search box.

Informacja dla Grantobiorców dot. zaświadczeń z US i ZUS

16 listopada 2020

Granty na kapitał obrotowy

Informacja dotyczy projektu: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Wśród dokumentów do podpisania Umowy Wnioskodawcy proszeni są o przedłożenie:

  1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa potwierdzającego niezaleganie z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu tj. 30.07.2020 r.
  2. Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa potwierdzającego niezaleganie z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu tj. 30.07.2020 r.

Aby ułatwić Państwu zdobycie dokumentów potwierdzających brak wystąpienia zaległości przyjęliśmy, iż może to być inny dokument wystawiony przez ZUS/Urząd Skarbowy potwierdzający stan Państwa konta na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu tj. 30.07.2020 r.

 

Zgodnie z przepisami prawa, są Państwo uprawnieni do tego, aby żądać zarówno od ZUS jak i od US wydania zaświadczenia o niezaleganiu według stanu na konkretny, wskazany przez Państwa dzień. Podstawą prawną do kierowania do ww. organów takiego żądania są przepisy art. 180, art. 217–219 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie bowiem z tymi przepisami, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

 

Z doświadczenia Wnioskodawców wiemy, że w przypadku gdy ZUS nie wystawi zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa na wskazaną przez Wnioskodawcę datę, można poprosić o wydanie rozliczenia konta Wnioskodawcy na wskazany dzień (tj. 31.12.2019 lub 30.07.2020).

W przypadku Urzędu Skarbowego znacznie sprawniej można otrzymać Zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa na dzień 31.12.2019 r.

Aktualności

Webinarium: Dotacje unijne i pożyczki dla przedsiębiorstw z branż: hotelarstwo i gastronomia, turystyka i kultura

Bezpłatne webinarium odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2024 r.

Aktualności

23 kwietnia 2024

Praca biur K-PFP 2 maja

Biura w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku, biuro przy ul. Chełmińskiej w Toruniu i biura RIP będą zamknięte.

Aktualności

17 kwietnia 2024

Zdjęcie przedstawia posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społęcznego

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

W posiedzeniu 16 kwietnia 2024 r. wzięła udział Prezes K-PFP, Agnieszka Wasita.

Aktualności

17 kwietnia 2024