Szukaj
Close this search box.

Informacja o stanie prac w projekcie Granty obrotowe

Szanowni Państwo

Informujemy o stanie prac nad oceną wniosków o powierzenie grantów w projekcie „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

W tym momencie (stan na 2.12.2020) prace przebiegają jednocześnie na trzech etapach:

 1. Redagowanie i wysyłanie pism wzywających do uzupełnienia wniosków.
  Wnioskodawcy, którzy do tej pory jeszcze nie otrzymali takiego pisma, to ci, których wnioski wymagają szczególnej weryfikacji, np.

  • z możliwością wystąpienia powiązań z innymi podmiotami gospodarczymi
  • w których wykazano numery PKD, które mogą być wykluczone z finansowania

Pozostało już niewiele takich wniosków. Pisma do wnioskodawców znajdującej w wyżej wymienionej sytuacji wysyłane są na bieżąco po analizie radców prawnych.

Weryfikacja powyższych kryteriów wynika z ogólnych przepisów unijnych.

 1. Redagowanie i wysyłanie pism z pozytywnym wynikiem oceny wniosku.
  Wielokrotnie zdarza się jednak, że nadesłane uzupełnienia nie są zgodne z pismem wzywającym do uzupełnienia wniosku – są niekompletne lub błędne. Taka sytuacja znacznie wydłuża czas weryfikacji oraz oczekiwania na podpisanie umowy i otrzymanie grantu. Prosimy o dokładne czytanie nadsyłanych przez nas pism, i umieszczanie za pomocą platformy dokładnie tych dokumentów, które są opisane w piśmie. Prosimy upewnić się, że uzupełnienia odnoszą się do każdego z punktów wymienionych w piśmie.
  Jeśli występują problemy z dostarczeniem dokumentów w wyznaczonym czasie (np. problem z uzyskaniem zaświadczeń w odpowiednim terminie, bądź np. sytuacja zdrowotna uniemożliwiająca przygotowanie odpowiednich dokumentów), prosimy o napisanie prośby o wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów na adres: grantyobrotowe@kpfp.org.pl z podaniem numeru wniosku. Z założenia przychylamy się do próśb o wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów. Korespondencja kierowana na adres grantyobrotowe@kpfp.org.pl obsługiwana jest na bieżąco.

 

 1. Podpisywanie umów grantowych.
  Każdego dnia od 7:30 do 20:00, również w soboty, podpisywane są z Grantobiorcami umowy o powierzenie grantu. Wypłaty realizowane są w ciągu kilku dni po podpisaniu umowy i ustanowieniu zabezpieczenia. Grant wypłacany jest jednorazowo w pełnej kwocie.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podpisanie umowy jest niemożliwe, ponieważ Wnioskodawca nie posiada przy sobie oryginałów dokumentów, o jakie został poproszony w piśmie, lub na umówione spotkanie na podpisanie umowy nie stawia się osoba upoważniona do reprezentowania spółki. Takie sytuacje wydłużają proces podpisywania umów, gdyż dany termin zostaje niewykorzystany, konieczne jest umówienie następnego terminu, a kolejni Wnioskodawcy muszą dłużej czekać na wyznaczenie daty podpisania umowy i wypłacenia środków.

Prosimy także zwrócić uwagę na to, że przy podpisaniu weksla (podczas zawierania umowy) przy braku rozdzielności majątkowej musi stawić się także współmałżonek Wnioskodawcy.

Bardzo częstym błędem jest dostarczenie zaświadczeń z US i/lub ZUS, które wykazują zaległości (w kwocie wyższej niż wskazano w Regulaminie, tj. 8,70 zł) bądź zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami wystawione są na inny dzień niż wskazany w Regulaminie (31.12.2019 lub 30.07.2020). Takie zaświadczenia nie mogą być przez nas honorowane.
Wnioskodawca może przedstawić inny dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający stan konta na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku o powierzenie grantu tj. 30.07.2020 r. Z doświadczenia wiemy, że uzyskanie tego dokumentu (rozliczenie konta na dany dzień) może być dla przedsiębiorców łatwiejsze.

 

Zapewniamy Państwa, że dokładamy starań, by jak najszybciej zakończyć proces weryfikacji wniosków i wydania decyzji o dofinansowaniu, dlatego bardzo prosimy o przesyłanie kompletu właściwych dokumentów (tzn. np. zaświadczeń z właściwą datą czy aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową).

Niestety wymienione powyżej sytuacje przyczyniają się do przedłużania terminu oceny wniosków i wydłużają proces weryfikacji i podpisywania umów.

Wnioskodawców zachęcamy do zapoznania się ze Wskazówkami, które mogą pomóc w poprawnym przygotowaniu uzupełnień do wniosku i dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy o powierzenie grantu.

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego