Szukaj
Close this search box.

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy KPAI

19 listopada 2020

Informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłosiła kolejne nabory wniosków w ramach projektów grantowych na działalność badawczo-rozwojową:

  1. Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (tylko dla MŚP);
  2. Fundusz Badań i Wdrożeń (MŚP i duże przedsiębiorstwa).

 

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Na co dofinansowanie?: Uzyskane w tym  naborze środki będzie można przeznaczyć na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Termin składania wniosków w IV naborze: od 19 grudnia 2020 r. do 03 stycznia 2021 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu dla projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej https://www.kpai.pl

Wartość i intensywność dofinansowania:

  1. Maksymalna wartość grantu nie więcej niż 80 000,00 PLN.
  2. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
  3. Koszty kwalifikowane projektu muszą zawierać się w przedziale od 20 000,00 PLN do 100 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji pod adresem: https://kpai.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-iv-naboru-fundusz-badan-i-wdrozen-voucher-badawczy/

 

Fundusz Badań i Wdrożeń

Na co dofinansowanie?: Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które obejmują badania aplikacyjne i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. a) przedsiębiorcy należący do sektora MŚP;
  2. b) inne (duże) przedsiębiorstwa.

Termin składania wniosków: od 19 grudnia 2020 r. do 03 stycznia 2021 r.

Miejsce i sposób składania wniosków w naborze do modułu 1 FBiW:
Wniosek o powierzenie grantu dla projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej https://www.kpai.pl

Wartość i intensywność dofinansowania:

  1. Intensywność dofinansowania zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075 z późn. zm.).
  2. Koszty kwalifikowane projektu muszą zawierać się w przedziale od 100 000,00 PLN do 800 000,00 PLN.
  3. Maksymalna wartość grantów na jedno przedsiębiorstwo nie może być wyższa niż wyrażona w złotych równowartość 200 000,00 euro.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiej Agencji Innowacji pod adresem:

https://kpai.pl/oglaszamy-nowy-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-fbiw-modul-1-3/

 

Przedsiębiorcy zainteresowani powyższymi projektami mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem 52  524 09 20 wew. 26 lub mailowo na adres pk@pracodawcy.info.pl z konsultantami Pracodawców Pomorza i Kujaw, którzy udzielą wszystkich informacji dotyczących projektu.

Aktualności
Drzwi do lokalu z kartką "closed" - zamknięte

14 czerwca – biuro w Toruniu zamknięte

Aktualności

12 czerwca 2024

Śniadanie biznesowe: Założenia i wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA)

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca w Toruniu.

Aktualności, Toruń

12 czerwca 2024

Chełmża: spotkanie „Wsparcie dla przedsiębiorców”

Spotkanie odbędzie się 28 maja (wtorek).

Aktualności

24 maja 2024