fbpx
Thumbnail
Date

Zmiana oprocentowania pożyczek

Z dniem 1 listopada 2021 r. uległa zmianie stopa bazowa z poziomu 0,15% do poziomu 0,24%.
W związku z tym zmianie uległo oprocentowanie naszych pożyczek, 
których oprocentowanie jest ustalane na podstawie stopy bazowej.

W związku z tym oprocentowanie pożyczek unijnych K-PFP przedstawia się następująco: