Oprocentowanie – pożyczka płynnościowa dla mikroprzedsiębiorców

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oprocentowanie pożyczki płynnościowej dla mikroprzedsiębiorców działających krócej niż 5 lat:

 • 0%

w ramach limitu pomocy de minimis wynoszącego 200 000 euro

wartość pomocy = różnica między oprocentowaniem pożyczki a oprocentowaniem rynkowym

Dla przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z pożyczki na powyższych warunkach:

 • 1,13% – 1,53% – na warunkach rynkowych (dla firm działających krócej niż 2 lata – 4,15%)
 • na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 kwietnia 2020, z późniejszymi zmianami, w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19:
  • 0,54% w I roku spłaty
  • 0,79% w II-III roku spłaty
  • 1,29% w IV-VI roku spłaty
   UWAGA: limit przysługującej klientowi kwoty pożyczki to 25% całkowitego obrotu rocznego Wnioskodawcy za 2019 r. lub Dwukrotność kwoty rocznego zestawienia płac Wnioskodawcy (w tym składki na ubezpieczenia społeczne, koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawcy) za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych 1 stycznia 2019 r. lub później maksymalna pożyczka nie może przekraczać szacowanego rocznego rachunku płac przez pierwsze dwa lata działalności.