Szukaj
Close this search box.

Obszary preferencji

Obszary preferencji – Mikropożyczka do 100 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw

3,81% – inwestycje w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 3 lata
7,62% – inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji (sprawdźklik)

UWAGA
Dla przedsiębiorstw działających do 24 miesięcy, ale wykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 11,62%.

Na czym polegają preferencje:

  • wydłużenie okresu spłaty
  • wydłużenie karencji w spłacie pożyczki
KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.