fbpx

19.03.2021 wprowadzono zmiany do dokumentów pożyczkowych (tabele finansowe – Zał. 4 i 4a). Składając wniosek upewnij się, że posiadasz aktualne dokumenty.

UWAGA! Prosimy o nadsyłanie od razu kompletu dokumentów, co znacznie przyspieszy dalszy proces przyznawania pożyczki.

Komplet dokumentów to:
– wniosek o pożyczkę (wypełniony i podpisany)
– załączniki nr 1-5 (wypełnione i podpisane)
– dokumenty i formularze widniejące na Liście wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku (Lista znajduje się na końcu Wniosku o pożyczkę – za Oświadczeniami).

MIKROPOŻYCZKA – WYMAGANE DOKUMENTY

Pobierz komplet dokumentów (.zip)

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku. Lista znajduje się w części E wniosku o pożyczkę (na końcu – za Oświadczeniami).

 

Dodatkowe dokumenty: 

Pobierz – Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i zobowiązaniami wobec budżetu państwa

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Pobierz zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

Pobierz – Wniosek o zmianę harmonogramu spłaty

 

Sprawdź:

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania


KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.