Szukaj
Close this search box.
Dofinansowania szkoleń

Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

Status

Aktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
200 tys. zł

Informacje ogólne

„Regionalny Fundusz Szkoleniowy II” – to projekt realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.05 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.

W ramach projektu RFS II przedsiębiorcy oraz podmioty inne niż przedsiębiorstwa (np. JST) posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą skorzystać z systemu bonowego  przeznaczonego na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo etc.) zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl

RFS - Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. jest partnerem Projektu na rejon włocławski ( m. Włocławek, powiaty: włocławski, lipnowski, radziejowski, aleksandrowski,) , bydgoski (m. Bydgoszcz, powiat bydgoski), inowrocławski (powiaty: inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński).

Przedsiębiorców z tych rejonów zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl

Włocławek:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. – Biuro Terenowe we Włocławku
Bechiego 2, 87-800 Włocławek
tel. 509 707 260, 737 722 103

Bydgoszcz:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. – Biuro Terenowe w Bydgoszczy
Jagiellońska 1, Bydgoszcz
tel. 572 572 027, 502 469 468