Dofinansowania szkoleń

Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

Status

Aktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
200 tys. zł

Informacje ogólne

„Regionalny Fundusz Szkoleniowy II” – to projekt realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.05 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.

W ramach projektu RFS II przedsiębiorcy oraz podmioty inne niż przedsiębiorstwa (np. JST) posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą skorzystać z systemu bonowego  przeznaczonego na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo etc.) zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl

RFS - Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. jest partnerem Projektu na rejon włocławski ( m. Włocławek, powiaty: włocławski, lipnowski, radziejowski, aleksandrowski,) , bydgoski (m. Bydgoszcz, powiat bydgoski), inowrocławski (powiaty: inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński).

Przedsiębiorców z tych rejonów zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl

Włocławek:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. – Biuro Terenowe we Włocławku
Bechiego 2, 87-800 Włocławek
tel. 509 707 260, 737 722 103

Bydgoszcz:
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. – Biuro Terenowe w Bydgoszczy
Jagiellońska 1, Bydgoszcz
tel. 572 572 027, 502 469 468