Szukaj
Close this search box.
Pożyczka

Pożyczka inwestycyjna na zakup nieruchomości

Status

Aktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
do 1 mln zł

Informacje ogólne

Pożyczka inwestycyjna na zakup m.in. nieruchomości: finansowanie zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na cele rozwojowe przedsiębiorstwa (z wyłączeniem zakupu nieruchomości zabudowanych budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe).

Pożyczka przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

   

 • Oprocentowanie: 6,28%–6,68% (dla przedsiębiorstw ubiegających się o pożyczkę w K-PFP, działających do 24 miesięcy oprocentowanie wynosi 9,68% w skali roku)
 • Okres spłaty: do 7 lat (do 5 lat w przypadku pożyczki do 500 tys. zł)
 • Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 3 miesięcy
 • Wkład własny pożyczkobiorcy: minimum 20%
 • Bez prowizji 
 • Kwota pożyczki: do 1 mln zł

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć nakierowanych na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa m.in. poprzez finansowanie zakupu nieruchomości (z wyłączeniem zakupu nieruchomości zabudowanych budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe).

POŻYCZKA INWESTYCYJNA – NIERUCHOMOŚCI – WYMAGANE DOKUMENTY

Pobierz komplet dokumentów (.zip).

Pozostałe dokumenty wg Listy kontrolnej dokumentów – część E wniosku o pożyczkę.

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

 • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
 • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
 • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
 • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

 • weksel in blanco

oraz

 • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę załączników: Oświadczenie majątkowe oraz Upoważnienie do BIG InfoMonitor)

Wypłata środków pożyczki dokonywana jest zaliczkowo lub na podstawie przedstawionych przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Uwaga! Rozliczenie pożyczki odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa