Inkubatory

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy jako lider wspierania, powstawania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie prowadzi Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości w:

  1. Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2a, tel. 52 522 32 96, 508 085 074
  2. Toruniu przy ul. Przedzamcze 8, tel. 56 475 62 92
  3. Włocławku przy ul. Toruńskiej 30. tel. 737 722 103

Celem działania Inkubatorów jest:
a) promowanie idei przedsiębiorczości w regionie,
b) tworzenie warunków do powstawania nowych i rozwoju istniejących przedsiębiorstw,
c) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

Ponadto tworzymy specjalne warunki organizacyjno-techniczne ułatwiające powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw. Inkubatory Przedsiębiorczości dają możliwość rozwoju tym, którzy na początku swojej działalności nie byliby w stanie funkcjonować bez wsparcia finansowego, technicznego i doradczego ze strony inkubatora.

Udzielamy wszelkiej pomocy w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, w szczególności:
a) udzielamy informacji o administracyjno-prawnych aspektach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
b) udostępniamy powierzchnię wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem,
c) prowadzimy promocję i reklamę (reklama IP KPFP wraz z beneficjentami),
d) organizujemy szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje,
e) doradzamy i pomagamy w ubieganiu się o zewnętrzne wsparcie finansowe,
f) udostępniamy salę konferencyjną.

Wszystkie Inkubatory są już otwarte i oferują przedsiębiorcom miejsce do pracy z dostępem do infrastruktury technicznej i wyposażenia, a także profesjonalne usługi doradcze i szkolenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 15.09.2015

Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz aplikacyjny
      Załącznik nr 1 do Formularza aplikacyjnego - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
         Załącznik nr 2 do Formularza aplikacyjnego - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
         Załącznik nr 3 do Formularza aplikacyjnego - oświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS

Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Cennik usług RIP KPFP (obowiązuje od 20.06.2016 r.)

Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 167 (Budynek A, p. nr 122) oraz w Biurach Terenowych K-PFP:
- w Bydgoszczy przy Piotrowskiego 11 (p. nr 9);
- we Włocławku przy ul. Bechiego 2 (p. nr 13),

lub w siedzibach Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości KPFP

  • Toruń ul. Przedzamcze 8;
  • Bydgoszcz ul. Gimnazjalna 2a;
  • Włocławek ul. Toruńska 30.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz aplikowania!