Pożyczka

„Pożyczka energetyczna”

Status

Aktywny

Dla kogo?
Mikro przedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa
Kwota do
do 1 mln zł

Informacje ogólne

   

Uwaga! Projekt zostanie wkrótce zakończony. Przeczytaj komunikat.

Pożyczka na zakup i zainstalowanie pomp ciepła lub paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne firmy, dla pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

„Pożyczki energetyczne” udzielane są w ramach Pożyczki z Premią.

Oprocentowanie: 7,62-8,62%

Okres spłaty: do 6,5 lub do 7 lat

Karencja w spłacie rat kapitałowych: 6 miesięcy

Prowizja: Brak prowizji

Kwota pożyczki:

  • dla mikroprzedsiębiorstw działających do 5 lat: maksymalnie 100 000 tys. zł
  • dla pozostałych przedsiębiorstw MŚP: do 1 mln zł

Unijna pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie.

Pierwszeństwo mają wnioski kompletne (dostarczone wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami). Przeczytaj komunikat.

Dokumenty pożyczkowe (Zał 4 i 4a – Tabele finansowe) zostały zmienione 15 maja 2023. Wypełniając dokumenty upewnij się, że posiadasz aktualną wersję.

Wymagane dokumenty – „pożyczka energetyczna” dla pozostałych przedsiębiorstw sektora MŚP:

I etap

Na pierwszym etapie przedsiębiorca składa następujące dokumenty:

 

II etap

Pozostałe dokumenty przedsiębiorca składa na kolejnym etapie, tj. po uzyskaniu warunkowej pozytywnej decyzji wstępnej o przyznaniu pożyczki:

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku. Lista znajduje się w części E wniosku o pożyczkę (na końcu – za Oświadczeniami).

Dodatkowe dokumenty: 

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Pobierz – Zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

Pobierz – Oświadczenie dot. sankcji (przeciwdziałanie wspierania agresji na Ukrainę)

Formy zabezpieczenia pożyczki K-PFP

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez K-PFP:

  • zastaw na majątku trwałym przedsiębiorcy lub osoby trzeciej
  • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym
  • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych
  • poręczenie osoby fizycznej

plus obligatoryjnie:

  • weksel in blanco

oraz

  • poręczenie wekslowe wspólników w przypadku spółek prawa handlowego w szczególności: spółek z o.o., spółek komandytowych, jawnych i partnerskich
    (konieczność załączenia do wniosku o pożyczkę Zał. 1 – Oświadczenie majątkowe oraz Zał. 3 – Upoważnienie do BIG InfoMonitor).

„Przyspieszony tryb” obsługi wniosków – na pierwszym etapie wnioskodawca składa mniejszą ilość dokumentów. Wnioski pożyczkowe opracowuje specjalnie oddelegowany zespół specjalistów.
Z pożyczki możesz finansować wydatki poniesione od dnia złożenia wniosku pożyczkowego.

Filmy informacyjne

Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem pożyczkowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej - animacja instruktażowa