Szukaj
Close this search box.

Mała i Duża Pożyczka Inwestycyjna – obszary preferencji

Mała i Duża Pożyczka Inwestycyjna, Mała i Duża Pożyczka Inwestycyjno-Obrotwa – obszary preferencji

Pożyczki inwestycyjne w obszarach preferencyjnych to pożyczki udzielane w ramach pomocy de minimis, których nominalne oprocentowanie jest niższe od rynkowego.

Obszary preferencji
1) Inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego
patrz
Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20
oraz
Załącznik do stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie „Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyki obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014 -2020

2) inwestycje dotyczące ekoinnowacji, w tym m.in. projektów dotyczących wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców;

3) inwestycje przyczyniające się do powstawania nowych trwałych miejsc pracy (EPC)
sprawdź na jakich warunkach możesz skorzystać z tej preferencji (klik)

Oprocentowanie pożyczek objętych preferencjami.

 • 1,84% (oprocentowanie równe stopie bazowej)
  • dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego
  • dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji
 • 0,84% (oprocentowanie równe stopie bazowej minus 1%)
  • dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej 1 nowego trwałego miejsca pracy (EPC)
  • dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej 1 nowego trwałego miejsc pracy (EPC)
  • dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane poza obszarem inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego i nie dotyczące ekoinnowacji, które przyczynią się do powstania przynajmniej 2 nowych trwałych miejsc pracy (EPC)

Informacje o pomocy de minimis