Dokumenty – „pożyczka energetyczna” – z premią

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2023 r.

Pierwszeństwo mają wnioski kompletne (dostarczone wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami). Przeczytaj komunikat.

Dokumenty pożyczkowe (Zał 4 i 4a – Tabele finansowe) zostały zmienione 15 maja 2023. Wypełniając dokumenty upewnij się, że posiadasz aktualną wersję.

Wymagane dokumenty – „pożyczka energetyczna” dla pozostałych przedsiębiorstw sektora MŚP:

I etap

Na pierwszym etapie przedsiębiorca składa następujące dokumenty:

 

II etap

Pozostałe dokumenty przedsiębiorca składa na kolejnym etapie, tj. po uzyskaniu warunkowej pozytywnej decyzji wstępnej o przyznaniu pożyczki:

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku. Lista znajduje się w części E wniosku o pożyczkę (na końcu – za Oświadczeniami).

 

Dodatkowe dokumenty: 

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Pobierz – Zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

Pobierz – Oświadczenie dot. sankcji (przeciwdziałanie wspierania agresji na Ukrainę)

Sprawdź: Tabela opłat, prowizji i oprocentowania

 

Zobacz film „Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem K-PFP?” i sprawdź, jakie informacje należy przygotować przed rozmową z konsultantem pożyczkowym:

 

Zobacz film „Rozliczenie pożyczki inwestycyjnej” i dowiedz się, jak przygotować dokumenty potrzebne do rozliczenia pożyczki: