Dokumenty-gastrofit-KPFR

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

DOKUMENTY – Pożyczka płynnościowa dla branż zagrożonych przez restrykcje związane z pandemią COVID-19 (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających krócej niż 5 lat)

 

UWAGA!  Przeczytaj Komunikat dot. składania wniosków pożyczkowych

Dokumenty pożyczkowe uległy zmianie 4.10.2021 r. Wypełniając dokumenty upewnij się, że korzystasz z aktualnej wersji.

Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku o pożyczkę:

Wniosek o pożyczkę
Oświadczenie majątkowe (Zał. nr. 1)
Upoważnienie BIG (Zał. nr 2)
– dla książki przychodów i rozchodów, ryczałtu i karty podatkowej – Tabela z danymi finansowymi (wyniki historyczne) – załącznik nr 3: Tabele finansowe – księgowość uproszczona plus zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok – i bieżący okres działalności, ; PIT za 2019r;
– dla pełnej księgowości – pełne sprawozdanie finansowe w tym: bilans i rachunek wyników na 31 grudnia 2019r. wraz z PIT/CIT za ostatni rok plus bieżący okres działalności

Dokumenty wymagane po uzyskaniu informacji z K-PFP o zakwalifikowaniu wniosku:

Oświadczenie-kwalifikacja do MŚP (Zał. nr 4 oraz zał. nr 4a – jeśli dotyczy)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (Zał. nr 5) – jeśli dotyczy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. nr 6) – jeśli dotyczy
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (Zał. nr 6a) – jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku. Lista znajduje się w części E – II wniosku o pożyczkę (na końcu – za Oświadczeniami).

 

 

Dodatkowe dokumenty:

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Pobierz – zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

Pobierz – Wniosek o zmianę harmonogramu spłaty

 

Sprawdź: Tabela opłat, prowizji i oprocentowania

 

Zobacz film „Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem K-PFP?” i sprawdź, jakie informacje należy przygotować przed rozmową z konsultantem pożyczkowym: