Szukaj
Close this search box.

Zmiana zasad naboru wniosków do Regionalnego Funduszu Szkoleniowego

12 sierpnia 2019

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ograniczono możliwość udziału w usługach rozwojowych osób z wykształceniem wyższym, poniżej 50 roku życia.
Ocenie będą podlegały wnioski:
– mikroprzedsiębiorstw, w których wszystkie zgłoszone osoby są pracownikami w wieku 50 lat lub więcej i/lub pracownikami o niskich kwalifikacjach,
– małych i średnich firm, w których minimum 25% uczestników to pracownicy w wieku 50 lat lub więcej i/lub pracownicy o niskich kwalifikacjach.

Ograniczono także wysokość dofinansowania pojedynczej usługi doradczej dla przedsiębiorstwa, do wysokości 5000,00 zł w przeliczeniu na jednego oddelegowanego przez firmę uczestnika.

Zwiększono maksymalną wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego:
– 30 000,00 zł dla małego przedsiębiorstwa – przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 zł;
– do 70 000,00 zł dla średniego przedsiębiorstwa, przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000,00 zł.

Skrócono okres realizacji umowy wsparcia do 6 miesięcy (wcześniej 12) za wyjątkiem wyboru studiów podyplomowych lub w uzasadnionych przypadkach innej formy wsparcia wymagającej dłuższego niż 6 m-cy okresu realizacji.
Pełną informacja nt. wprowadzonych można znaleźć tutaj.
Start najbliższego naboru wniosków zaplanowano na 4 września.

Aktualności

Toruń: warsztaty „Wsparcie na starcie”

Spotkanie odbędzie się 5 marca.

eventy, Toruń

20 lutego 2024

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości – nowe dokumenty

Aktualności, Inkubatory

20 lutego 2024

Wtorek z eksportem: rynek włoski

Spotkanie odbędzie się w Toruniu 27 lutego 2024 r.

Aktualności, eventy, Toruń

14 lutego 2024