Szukaj
Close this search box.

Wysoka pozycja K-PFP w raporcie „Fundusze Pożyczkowe w Polsce”

22 października 2021

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
W dniach 20-21 października 2021 r. odbyła się konferencja sektora mikrofinansowego „Instrumenty zwrotne w perspektywie 2021-2027„. Konferencję zorganizował Polski Związek Funduszy Pożyczkowych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.
Podczas spotkania omówiony został raport „Fundusze Pożyczkowe w Polsce 2020”, i miło jest nam poinformować, że raport ten potwierdził wysoką pozycję naszej instytucji. W 2020 r. K-PFP znajdował się na dziewiątym miejscu w Polsce wśród funduszy pożyczkowych w ujęciu wartościowym i ilościowym (łączna wartość udzielonych pożyczek i łączna suma udzielonych pożyczek) – spośród poddanych badaniu 62 funduszy. Wiele z tych instytucji działa na terenie większym niż obszar jednego województwa, a nasz Fundusz udziela pożyczek wyłącznie firmom z województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród analogicznych Funduszy, które działają tylko w jednym województwie, zajęliśmy wysokie 2 i 3 miejsce w wyżej wymienionych kategoriach.
Natomiast pod względem wysokości kapitału pożyczkowego na koniec 2020 roku K-PFP plasował się na 5 miejscu, a wyższe pozycje zajmują wyłącznie fundusze pożyczkowe ponadwojewódzkie, co potwierdza naszą wysoką pozycję.
Aktualności

Toruń: warsztaty „Wsparcie na starcie”

Spotkanie odbędzie się 5 marca.

eventy, Toruń

20 lutego 2024

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości – nowe dokumenty

Aktualności, Inkubatory

20 lutego 2024

Wtorek z eksportem: rynek włoski

Spotkanie odbędzie się w Toruniu 27 lutego 2024 r.

Aktualności, eventy, Toruń

14 lutego 2024