Szukaj
Close this search box.

Warunki dot. kwoty pożyczki płynnościowej

  1. KPFP może udzielić jednemu pożyczkobiorcy więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, w zależności od przeprowadzonej przez KPFP oceny indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty pożyczek przez pożyczkobiorcę, w tym zgodnie z przedstawionymi przez pożyczkobiorcę założeniami we wniosku o pożyczkę, z zastrzeżeniem, że maksymalne zaangażowanie w pożyczkobiorcę nie może przekroczyć kwoty określonej w pkt 2.
  2. Maksymalna kwota wsparcia (udzielonych pożyczek) dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć:
  • 500 000,00 zł w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 1 000 000,00 zł w przypadku średnich przedsiębiorstw,

z zastrzeżeniem pkt 1.

Sprawdź także informacje dot. oprocentowania pożyczki płynnościowej COVID-19 w celu sprawdzenia limitów dot. kosztów pożyczki w związku z rodzajem uzyskanej już pomocy i warunkach, na jakich przyznana została pożyczka płynnościowa.