Tabela opłat, prowizji i oprocentowania

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania – zobacz PDF

Uwaga! Aktualna tabela zawiera adnotację „Obowiązuje od dnia 01 – 11- 2023r.” W przypadku wyświetlania się tabeli z innym dopiskiem, należy użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + R.