Śniadanie biznesowe online – 11 maja

4 maja 2021

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP, w szczególności z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pn.: „Jak skutecznie aplikować na innowacyjne projekty w ramach EIC Accelerator w Horyzoncie Europa?”. Spotkanie odbędzie się online.

Termin szkolenia: 11 maja 2021 r.

Miejsce i czas szkolenia: platforma MS Teams, godz. 9.00-14.30

Podczas szkolenia zaproszeni eksperci przekażą informacje z zakresu:

  • konstruowania wniosku o dofinansowanie,
  • procesu oceny,
  • dobrych praktyk w pisaniu wniosków,
  • oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem wskaźników,
  • grupy docelowej,
  • analizy ryzyka,
  • zadań przewidzianych do realizacji projektu,
  • oceny potencjału innowacji,
  • zasad kwalifikowalności kosztów,
  • dobrych praktyk odnośnie Business Planu.

Więcej informacji – w tym dokładny program oraz formularz zgłoszeniowy – dostępnych jest pod tym linkiem.

Aktualności

Konferencja „Firma Przyszłości”

Aktualności, eventy, Toruń

26 września 2023

Ostatnie środki na Pożyczki z Premią

Aktualności

7 września 2023

Seminarium: Podatki eksportera 2023+ (Bydgoszcz)

Aktualności

6 września 2023