Prośba o nadsyłanie kompletu dokumentów

9 czerwca 2020

Zdjęcie przedstawiające dokumenty pożyczkowe

Szanowni Państwo!

Prosimy, by do nadsyłanych (mailowo/pocztowo/pozostawianych we wrzutni na dokumenty) wniosków o udzielenie pożyczki załączany był od razu komplet dokumentów pożyczkowych. To pozwoli uniknąć koniecznych uzupełnień w późniejszym czasie i znacznie przyspieszy dalszy proces przyznawania pożyczki.

 

Komplet dokumentów pożyczkowych to:

– Wniosek o pożyczkę (wypełniony i podpisany)
– załączniki umieszczone na stronie „Wymagane dokumenty” pod Wnioskiem (wypełnione i podpisane)
– dokumenty i formularze widniejące na LIŚCIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW i FORMULARZY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU (dot. pożyczki płynnościowej) lub LIŚCIE KONTROLNEJ DOKUMENTÓW (dot. pozostałych pożyczek). Lista znajduje się na końcu Wniosku o pożyczkę – za Oświadczeniami.

Aktualności

Konferencja „Firma Przyszłości”

Aktualności, eventy, Toruń

26 września 2023

Ostatnie środki na Pożyczki z Premią

Aktualności

7 września 2023

Seminarium: Podatki eksportera 2023+ (Bydgoszcz)

Aktualności

6 września 2023