Szukaj
Close this search box.

Granty na inwestycje z wykorzystaniem potencjału endogenicznego

Granty na inwestycje z wykorzystaniem potencjału endogenicznego

projekt anulowany

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z przykrością informuje, iż projekt „Granty na inwestycje z wykorzystaniem potencjału endogenicznego” (Oś priorytetowa 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy) nie będzie realizowany zgodnie z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. Wstrzymanie Grantu podyktowane jest zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19, która zmusiła Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do szukania wolnych środków celem wsparcia upadających firm, jak i sektora usług społecznych oraz ochrony zdrowia.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu pn. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego na inwestycje z wykorzystaniem potencjału endogenicznego.

Granty na inwestycje - potencjał endogeniczny

Cele projektu: Wzrost zatrudnienia poprzez samozatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu potencjałów endogenicznych poprzez udzielanie grantów dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego na inwestycje z wykorzystanie potencjału endogenicznego.

Planowane efekty: Wsparcie otrzyma 12 przedsiębiorców w zakresie powierzenia grantów na inwestycje z wykorzystaniem potencjału endogenicznego i powstanie 12 nowych, trwałych miejsc pracy.

Wartość Projektu: 7 401 400,00 zł, w tym:
wkład Funduszy Europejskich: 6 126 400,00 zł

Projekt  realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.