fbpx

Granty na inwestycje z wykorzystaniem potencjału endogenicznego – projekt anulowany


Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z przykrością informuje, iż projekt „Granty na inwestycje z wykorzystaniem potencjału endogenicznego” (Oś priorytetowa 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – projekt grantowy) nie będzie realizowany zgodnie z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. Wstrzymanie Grantu podyktowane jest zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19, która zmusiła Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do szukania wolnych środków celem wsparcia upadających firm, jak i sektora usług społecznych oraz ochrony zdrowia.


Kontakt

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń
kontakt telefoniczny od pon. do pt. w godz. 13:30-15:30
kom. +48 508 434 108
tel. 56 475 62 90, wew. 92
e-mail: granty@kpfp.org.pl