Dokumenty

 

UWAGA!  Przeczytaj Komunikat dot. składania wniosków pożyczkowych

Dokumenty pożyczkowe uległy zmianie 4.10.2021 r. Wypełniając dokumenty upewnij się, że korzystasz z aktualnej wersji.

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW – WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o pożyczkę
Oświadczenie majątkowe (Zał. nr. 1)
Oświadczenie-kwalifikacja do MŚP (Zał. nr 2)
Upoważnienie BIG (Zał. nr 3)
Tabele finansowe – księgowość uproszczona (Zał. nr 4)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. nr 5) – jeśli dotyczy
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (Zał. nr 5a) – jeśli dotyczy

Pobierz komplet dokumentów. (zip)

 

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku. Lista znajduje się w części E wniosku o pożyczkę (na końcu – za Oświadczeniami).

 

 

Dodatkowe dokumenty:

Pobierz – Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i zobowiązaniami wobec budżetu państwa

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Pobierz – zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

Pobierz – Wniosek o zmianę harmonogramu spłaty

 

Zobacz film „Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem K-PFP?” i sprawdź, jakie informacje należy przygotować przed rozmową z konsultantem pożyczkowym:

 

KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.