Pożyczka obrotowa – oprocentowanie

Oprocentowanie pożyczki obrotowej obliczane jest na podstawie stopy bazowej, ustalanej przez Komisję Europejską.

Oprocentowanie = stopa bazowa + 4 punkty procentowe

Sprawdź Tabelę opłat, prowizji i oprocentowania.