fbpx
Thumbnail
Date

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa

Teraz do 50% kwoty małej pożyczki inwestycyjnej (do 300 tys. zł) i dużej pożyczki inwestycyjnej (do 1 mln zł) przedsiębiorca może przeznaczyć na cele obrotowe związane z realizowaną z pożyczki inwestycją. Nadal można przeznaczyć do 100% kwoty pożyczki wyłącznie na cele inwestycyjne, m.in. takie jak:

  • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych
  • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa i modernizacja środków produkcji
  • adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej
  • wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy.

Mała pożyczka inwestycyjna/inwestycyjno-obrotowa przeznaczona jest dla mikro i małych firm, a duża pożyczka inwestycyjna/inwestycyjno-obrotowa dla mikro, małych i średnich firm.

Oprocentowanie kształtuje się pomiędzy 0,87% do 2,87% (niższe oprocentowanie – 0,87% lub 1,87% dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, w obszarze ekoinnowacji lub przyczyniających się do powstania nowych, trwałych miejsc pracy).

Więcej informacji: mała i duża pożyczka inwestycyjna/inwestycyjno-obrotowa.