Szukaj
Close this search box.

Dokumenty

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

UWAGA! Nabór wniosków został zakończony 13 czerwca

Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku o pożyczkę:

– Wniosek o pożyczkę
– Oświadczenie majątkowe (Zał. nr. 1)
– Upoważnienie BIG (Zał. nr 2)
– dla książki przychodów i rozchodów, ryczałtu i karty podatkowej – Tabela z danymi finansowymi (wyniki historyczne) – załącznik nr 3: Tabele finansowe – księgowość uproszczona plus zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok – i bieżący okres działalności, ; PIT za 2019r;
– dla pełnej księgowości – pełne sprawozdanie finansowe w tym: bilans i rachunek wyników na 31 grudnia 2019r. wraz z PIT/CIT za ostatni rok plus bieżący okres działalności

Dokumenty wymagane po uzyskaniu informacji z K-PFP o zakwalifikowaniu wniosku:

– Oświadczenie-kwalifikacja do MŚP (Zał. nr 4 oraz zał. nr 4a – jeśli dotyczy)
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (Zał. nr 5) – jeśli dotyczy
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Zał. nr 6) – jeśli dotyczy
– Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (Zał. nr 6a) – jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty wg Listy wymaganych dokumentów i formularzy, które należy dołączyć do wniosku. Lista znajduje się w części E – II wniosku o pożyczkę (na końcu – za Oświadczeniami).

 

 

Dodatkowe dokumenty:

Pobierz – Zaświadczenie o dochodach

Pobierz – zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki

Pobierz – Wniosek o zmianę harmonogramu spłaty

 

Sprawdź: Tabela opłat, prowizji i oprocentowania

 

Zobacz film „Jak przygotować się do rozmowy z konsultantem K-PFP?” i sprawdź, jakie informacje należy przygotować przed rozmową z konsultantem pożyczkowym: