Szukaj
Close this search box.

Lista – zestawienie dot. realizacji projektu na dzień 30.06.2021 r.

30 czerwca 2021

Lista wniosków - granty na kapitał obrotowy

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zestawienie dot. realizacji projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zestawienie dot. realizacji projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie znajduje się na stronach 1-42 zestawienia.
Lista wniosków ocenionych negatywnie znajduje się na stronach 42-50 zestawienia.
Lista wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia znajduje się na stronach 50-54 zestawienia.
Lista wniosków pozostających w ocenie znajduje się na stronach 54-55 zestawienia.

W dalszym ciąg w miarę uwalniania alokacji weryfikowane są wnioski z listy rezerwowej.
Do dnia 30 czerwca 2021 r. podpisano 1648 umów na kwotę 44 528 017,30 zł.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z komunikatem z dn. 30.06.2021 r. termin na ocenę Wniosków o powierzenie grantów został przedłużony do dn. 30 września 2021 r.

Aktualności

Toruń: warsztaty „Wsparcie na starcie”

Spotkanie odbędzie się 5 marca.

eventy, Toruń

20 lutego 2024

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości – nowe dokumenty

Aktualności, Inkubatory

20 lutego 2024

Wtorek z eksportem: rynek włoski

Spotkanie odbędzie się w Toruniu 27 lutego 2024 r.

Aktualności, eventy, Toruń

14 lutego 2024