Komunikat z dn. 29.12.2020 r. (dot. Granty obrotowe)

29 grudnia 2020

Granty na kapitał obrotowy - komunikat
Dot. Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 23 Regulaminu naboru wniosków nr 1/GKO/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. podjął decyzję o wydłużeniu terminu na ocenę Wniosków o powierzenie grantu do dnia 28 lutego 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 29.12.2020 do Grantobiorców trafiło ponad 14 mln zł. Wszyscy Wnioskodawcy otrzymali pisma dot. koniecznych uzupełnień lub o negatywnym rozpatrzeniu wniosku/zaprzestaniu spełniania kryteriów/pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodów formalnych.

Trwa nadsyłanie przez Wnioskodawców uzupełnień oraz dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o powierzenie grantu po wydanej pozytywnej decyzji grantowej, trwa także procedura odwoławcza dotycząca wydanych negatywnych decyzji grantowych. Z tego powodu zmuszeni jesteśmy ponownie podjąć decyzję o wydłużeniu terminu na ocenę Wniosków.

Ponadto w związku z wynikami oceny formalno-merytorycznej Wniosków o powierzenie grantu i uwolnieniem środków, w najbliższym czasie będziemy kontaktować się z Wnioskodawcami, których wnioski znajdują się na liście rezerwowej, do momentu wyczerpania środków przeznaczonych w ramach naboru.

Aktualności
Regionalny Fundusz Szkoleniowy w dwóch perspektywach finansowych. Konferencja w Toruniu 11 grudnia 2023 r.

Konferencja „Regionalny Fundusz Szkoleniowy w dwóch perspektywach finansowych”

Jako partner w projekcie, serdecznie zachęcamy do udziału.

Aktualności

1 grudnia 2023

Pożyczka z premią – koniec naboru wniosków

Aktualności

30 listopada 2023

Hybrydowe Szkolenie Enterprise Europe Network 6-7 grudnia 2023 r. Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie. Szkolenie on-site (6.12) i on-line (7.12)

Szkolenie: „Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”

eventy, Toruń

28 listopada 2023