fbpx
Thumbnail
Date

Komunikat z dn. 27.04.2021 r. (dot. Granty obrotowe)

Dot. projektu: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 23 Regulaminu przeprowadzenia naboru nr 1/GKO/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. podjął decyzję o wydłużeniu terminu na ocenę Wniosków o powierzenie grantu do dnia 30 czerwca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie Wnioski o powierzenie grantu z listy podstawowej zostały już rozpatrzone. Obecnie trwa ocena formalno-merytoryczna Wniosków z listy rezerwowej.

Z Wnioskodawcami z listy rezerwowej, których Wnioski są oceniane, kontaktujemy się sukcesywnie poprzez adres e-mail podany do kontaktu w sekcji III Wniosku o powierzenie grantu.

Przypominamy także, że okres realizacji projektów grantowych złożonych przez Wnioskodawców w lipcu 2020 r. nie uległ zmianie i obejmuje miesiące sierpień, wrzesień oraz październik 2020 r. W związku z powyższym przyznawane granty stanowią refundację kosztów obrotowych poniesionych przez przedsiębiorców w ww. miesiącach.

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejskia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego