fbpx
Thumbnail
Date

Komitet Monitorujący Funduszy Europejskich

10 marca obradował Komitet Monitorujący Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, czyli regionalnego programu operacyjnego funduszy europejskiej dla naszego województwa. Wśród członków Komitetu, którego zadaniem jest m.in. zatwierdzanie zasad, trybu i kryteriów wyboru projektów do dofinansowania oraz ewentualne zmiany w programie operacyjnym, jest prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, Agnieszka Wasita (stały członek – przedstawiciel instytucji gospodarki). Komitetowi przewodniczy marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.