Szukaj
Close this search box.

Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0 – informacja

9 kwietnia 2024

W związku z dużym zainteresowaniem nowym konkursem „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” informujemy, że aktualnie trwają prace nad procedurami. O terminie rozpoczęcia konkursu będziemy Państwa informować na profilu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. na Facebooku oraz na stronie internetowej www.kpfp.pl oraz www.kpai.pl.

Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji dot. projektu:

„Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” przewiduje udzielenie wsparcia w formie dotacji bezzwrotnych dla przedsiębiorstw, będzie on podzielony na 3 moduły:

1.    Moduł 1: „Fundusz Badań i Wdrożeń”

·         wsparcie na tworzenie i rozwój zaplecza B+R w przedsiębiorstwach lub w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę, na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja mających na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów

·         do 800 000,00 zł kosztów kwalifikowalnych do 450.000,00 zł dofinansowania, nie więcej niż 65%-75% kosztów kwalifikowanych.

·         Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań naukowych i innowacji będzie stanowiła 60% kosztów kwalifikowalnych.

2.         Moduł 2: „Voucher Badawczy”

·         wsparcie na zakup prac badawczo-rozwojowych i ich wyników przez przedsiębiorstwa w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę

·          do 130.000,00 zł kosztów kwalifikowalnych, do 90.000,00 zł dofinansowania, nie więcej niż 70%-80% kosztów kwalifikowanych.

3.    Moduł 3: „Bon na patent +”

·         wsparcie zakupu zaawansowanych usług doradczych/usług proinnowacyjnych (np. na przygotowanie wniosków patentowych, ochrony wzorów przemysłowych, związanych z prototypowaniem, testowaniem, transferem technologii, itp.)

·         do 105.000,00 zł kosztów kwalifikowalnych, do 80.000,00 zł dofinansowania, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych .

Grantobiorcą może być:

·         mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 lub

·         duży przedsiębiorca (za wyjątkiem small mid caps tj. małych spółek o średniej kapitalizacji, które mogą realizować tego typu projekty bez zachowania ww. warunku) wyłącznie w przypadku projektów podejmowanych przy współpracy z MŚP.

Grantobiorca na moment podpisania umowy o powierzenie grantu musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie komercjalizacja wyników prac B+R, która nastąpi najpóźniej do 2 lat od zakończenia realizacji grantu.

Każde przedsięwzięcie musi wpisywać się w Regionalne Specjalizacje Regionu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem https://kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/planowanie-strategiczne/programy-rozwoju-strategii-2030/

Aktualności
Future Makers - konkurs startupów industry 4.0

Konkurs dla Startupów „Future Makers”

Termin nadsyłania wniosków upływa 23 maja 2024 r.

Aktualności, eventy

20 maja 2024

Obrazek przedstawia tackę z przekąskami trzymaną przez kogoś

Pożyczka inwestycyjna K-PFP i projekt HoReCa POMORZE

Aktualności, Pożyczki

16 maja 2024

Obrazek przedstawia kartkę papieru z napisem "umowa nr 001" oraz logo KPFP

Rocznica udzielenia pierwszej pożyczki

Aktualności

13 maja 2024