Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego – konsorcjum

 

Zapytaj o warunki pożyczki na Zmianę Modelu Biznesowego w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym sp.z o.o. lub u naszych konsorcjantów.

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
tel. 56 658 62 90

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
tel. 785 150 558

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97

 


KPFP jest instytucją finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji projektu:
Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020.