Wysokość „pożyczki energetycznej”

Wysokość „pożyczki energetycznej”:

dla mikroprzedsiębiorstw działających do 5 lat: maksymalnie 100 000 tys. zł

dla pozostałych przedsiębiorstw MŚP: do 1 mln zł