fbpx
Thumbnail
Date

Uwaga! Zmiana dot. FTE w Grantach na kapitał obrotowy

UWAGA!! 

Zgodnie z uzyskaną 29.07.2020 r. interpretacją informujemy, że do FTE (liczby osób zatrudnionych) Wnioskodawca może wliczyć właściciela/właścicieli firmy, jeśli można go uznać za osobę samozatrudnioną.

Zatem przykładowo:

  • jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudnia na umowę o pracę żadnej osoby to w takim przypadku FTE =1,
  • jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia pracowników na postawie umowy o pracę to do FTE należy zliczyć zarówno pracowników jak i właściciela/właścicieli firmy (np. jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudniałaby jedną osobę na podstawie umowy o pracy to wówczas FTE =2).

 

Przed zawarciem Umowy o powierzenie grantu KPFP sp. z o.o. zwróci się do przedsiębiorcy o przekazanie m.in. druków DRA/RCA i umów o pracę na podstawie których zweryfikowana zostanie prawidłowość wyliczenia FTE.