Szukaj
Close this search box.

Regionalny Fundusz Szkoleniowy – komunikat w sprawie naborów (2.06.21)

7 czerwca 2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW 23/05/2021 i 24/06/2021

W związku z usterką techniczną generatora, która miała miejsce  w dniu 31 maja br., Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o anulowaniu konkursu 23/05/2021.

Dla zapewnienia równych szans wszystkim aplikującym o wsparcie  podjęto decyzję o ogłoszeniu kolejnego konkursu – 24/06/2021.

Nabór wniosków  w generatorze prowadzony będzie w terminie od 15 czerwca 2021 r. od godz. 8.00. do 18 czerwca 2021r. do godz. 15.00. Po tym czasie nabór wniosków w generatorze zostaje zamknięty.

Jednocześnie informujemy, iż dane wnioskodawców wprowadzone do systemu w anulowanym konkursie 23/05/2021 nie zostaną automatycznie przeniesione do konkursu 24/06/2021.

Wiąże się to z koniecznością utworzenia i przesłania kompletnej aplikacji pod nowym naborem.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW 24/06/2021

Uzyskanie wsparcia w ramach obecnego naboru uniemożliwia przedsiębiorcy aplikowanie w ramach kolejnych konkursów. Powyższe ograniczenie nie wyklucza z aplikowania przedsiębiorców, którzy w ramach wcześniejszych umów o wsparcie (zakontraktowanych w wyniku konkursów 01/09/2017-19/06/2020) nie wykorzystali jeszcze w 100% przewidzianego limitu kwoty wsparcia

Przedłożenie oryginału podpisanego wniosku w wersji papierowej wymagane będzie dopiero na etapie sporządzania umowy  wsparcia. Na etapie aplikacji przedsiębiorca winien przesłać na wskazany w Regulaminie adres mailowy skan powyższego dokumentu. Moment wpływu powyższego skanu traktowany będzie jako moment złożenia wniosku o wsparcie.

Dofinansowanie jest możliwe na usługi rozwojowe zarejestrowane w  Bazie Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, której to Administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. W związku z panującą pandemią, która wpływa znacząco na rynek szkoleniowy, zaleca się śledzenie na bieżąco komunikatorów na przedmiotowej stronie w zakresie ewentualnych rekomendacji w zakresie zdalnej i stacjonarnej formy świadczenia usług rozwojowych.

Prosimy o zwrócenie uwagi na koszt wybranej usługi rozwojowej, w stosunku do innych podobnych usług zarejestrowanych w BUR. Informujmy, że Operator ma prawo podważyć zasadność wysokości poniesionych kosztów na usługę rozwojową i obniżyć kwotę refundacji w przypadku, gdy cena usługi w przeliczeniu na godzinę jest rażąco wyższa niż ceny podobnych lub tożsamych usług dostępnych w BUR.

Aktualności
Drzwi do lokalu z kartką "closed" - zamknięte

14 czerwca – biuro w Toruniu zamknięte

Aktualności

12 czerwca 2024

Śniadanie biznesowe: Założenia i wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA)

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca w Toruniu.

Aktualności, Toruń

12 czerwca 2024

Chełmża: spotkanie „Wsparcie dla przedsiębiorców”

Spotkanie odbędzie się 28 maja (wtorek).

Aktualności

24 maja 2024