RFS-Masz-diagnozę

Wariant 1
Twoja firma posiada już diagnozę potrzeb w zakresie usług rozwojowych
UWAGA: diagnoza potrzeb będzie stanowić załącznik do wniosku o dotację.

  1. Rejestrujesz się jako użytkownik w Bazie Usług Rozwojowych; jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie – zgłaszasz się do naszych konsultantów, tel. 54 231 55 79 lub 737 722 103, e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl, konsultantów Operatora – TARR SA, tel. 56 699 54 89, lub do konsultantów innych partnerów projektu.
  2. Wstępnie znajdujesz usługi, które są interesujące dla Twojej firmy i są zgodne z diagnozą potrzeb. W ten sposób zorientujesz się z czego możesz skorzystać i za jaką cenę.
  3. Biorąc pod uwagę koszty usług rozwojowych, które Cię interesują i warunki korzystania z dotacji, decydujesz o jakie dofinansowanie będziesz się starać. Na tym etapie też będą Cię wspierać nasi konsultanci.
  4. Zgłaszasz się do Operatora lub do konsultantów któregoś z partnerów projektu. Nasi konsultanci sprawdzają w pierwszej kolejności czy faktyczne należysz do sektora MŚP i masz siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim lub prowadzisz tutaj formalnie oddział swojej firmy.
  5. Wypełniasz wniosek o dotację, jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, również korzystaj z pomocy naszych konsultantów.
  6. Po ogłoszeniu naboru (sprawdź terminy naborów) składasz wniosek wraz z diagnozą potrzeb osobiście lub mailowo.
  7. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie masz 14 dni, by zadeklarować konkretne usługi rozwojowe, z których chcesz skorzystać.