Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału pożyczkowego

28 października 2009 r. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu podpisał umowę na realizację projektu pt. Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału pożyczkowego. Kwota dofinansowania to 36 204 408,84 zł.

W ramach projektu zawarto 451 umów pożyczkowych na kwotę 82 951 329,97 zł.
Pożyczki były przeznaczone na prowadzenie i rozwój firm z województwa kujawsko-pomorskiego.
83 % pożyczkobiorców, którzy skorzystały z takiego wsparcia, to mikroprzedsiębiorstwa.

Projekt był finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.