Szukaj
Close this search box.

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości KPFP – Włocławek

Remont nieruchomości i zakup wyposażenia Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013. Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: Inkubatory przedsiębiorczości.

Całkowita wartość inwestycji: 6 135 310,93 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 100 369,38 zł
Budżet Państwa: 370 653,43 zł
Wkład własny: 2 471 022,81 zł

Beneficjent: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Termin realizacji: maj 2014 – grudzień 2015.

Dowiedz się więcej o Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości KPFP we Włocławku

https://kpfp.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/Zestaw-z-KPFP-1140x151.jpg