Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości KPFP – Toruń

Remont nieruchomości i zakup wyposażenia Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013. Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: Inkubatory przedsiębiorczości.

Całkowita wartość inwestycji: 13 500 653,62 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 235 463,92 zł
Budżet Państwa: 570 964,23 zł
Wkład własny: 3 806 428,15 zł

Beneficjent: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Termin realizacji: maj 2014 – październik 2015.

Dowiedz się więcej o Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości KPFP w Toruniu

 

https://kpfp.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/Zestaw-z-KPFP-1140x151.jpg