Szukaj
Close this search box.

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości KPFP – Bydgoszcz

Remont nieruchomości i zakup wyposażenia Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013. Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: Inkubatory przedsiębiorczości.

Całkowita wartość inwestycji: 5 505 438,61 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 894 882,81 zł
Budżet Państwa: 334 391,09 zł
Wkład własny: 2 229 273,91 zł

Beneficjent: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Termin realizacji: maj 2014 – październik 2015.

Dowiedz się więcej o Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości KPFP w Bydgoszczy

https://kpfp.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/Zestaw-z-KPFP-1140x151.jpg