Szukaj
Close this search box.

UE-Pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w latach 2015-2016 realizował projekt pn. Pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego. Kwota dofinansowania to 13 785 372,25 zł
Umowa o finansowanie projektu została podpisana 30 stycznia 2015 roku.

Dzięki realizacji projektu pieniądze w formie pożyczek trafiły do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z kujawsko-pomorskiego, którzy przeznaczali je na inwestycje w rozwój swoich firm.
Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w  pierwszej fazie realizacji projektu firmy z branż: urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa oraz ICT, mogły korzystać z pożyczek z pomocą publiczną – oprocentowanych 1% w skali.
Przez dwa lata w ramach projektu zawarto 89 umów na kwotę ponad 16,5 mln zł.

Projekt był finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.