Szukaj
Close this search box.

UE-Planowanie rozwoju – drogą do sukcesu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Projekt „Planowanie rozwoju – drogą do sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw” został zrealizowany w partnerstwie miedzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie 01.01.2010 r. – 30.06.2010 r.

Celem projektu było podniesienie kompetencji przedsiębiorców i pracowników kujawsko – pomorskich przedsiębiorstw w zakresie planowania finansowego, analizy rynku, prognozowania zmian i ograniczania ryzyka. Został on zrealizowany poprzez przeprowadzenie w 5 miastach województwa szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach dwóch modułów: „Biznesplan – jak to się robi?” i „Plan marketingowy dla mojej firmy”.

Wartość projektu: 152 594,16 PLN, kwota dofinansowania 139 860,60 PLN.

Projekt był finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.